แต่ถ้าคุณใช้ปริมาณอีชินาเซียทิงเจอร์ที่มักจะแนะนำบนขวด (30 หยดวันละสองครั้ง) คุณน่าจะยังคงเย็นชาอยู่ ปริมาณที่น้อยกว่าที่ใช้บ่อยกว่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่า เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในการจัดการกับไข้ที่บ้าคลั่งแทนที่จะดื่มชาลดไข้ 1 แก้ว (ด้วยการพูด, ยาร์โรว์, สะระแหน่, และต้นอูลเบอรี) สามครั้งต่อวันคุณอาจดื่ม 1/4 ถ้วยทุกครึ่งชั่วโมงจนกระทั่ง ไข้ลดลง ภาวะเรื้อรังมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งมักเกิดขึ้นเนื่องจากการเลือกวิถีการดำเนินชีวิตและ / หรือปัจจัยทางพันธุกรรมและโดยทั่วไปมักจะมีความท้าทายในการรักษามากขึ้น เนื่องจากพวกเขาเป็นระยะยาวพวกเขามักจะต้องใช้ระยะเวลานานในการรักษา