สายพันธุ์สมุนไพรจากของเหลว (เสนอสมุนไพรที่ใช้ไปยังเทพธิดาปุ๋ยหมัก) เทของเหลวลงในขวดแก้วที่สะอาดที่มีฝาปิดแน่น เก็บในที่เย็นและมืด ทิงเจอร์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์จะเก็บรักษาไว้เป็นเวลาหลายปีในขณะที่ทิงเจอร์กลีเซอรีนจะใช้เวลา 2 ถึง 3 HUC99ปีและใช้น้ำส้มสายชู 1 ปีเป็นอย่างน้อย 1 ปีและนานกว่านั้นมาก ทิงเจอร์เป็นสารสกัดสมุนไพรเหลวที่มีความเข้มข้นสูง ง่ายต่อการทำและง่ายต่อการใช้พวกเขาเป็นหนึ่งในรูปแบบที่นิยมมากที่สุดของยาสมุนไพร แต่จะเจือจางในชาน้ำหรือน้ำผลไม้ที่ดีที่สุด ทิงเจอร์สีมักจะได้รับในแง่ของหยดหรือหยด นี่คือคำแนะนำโดยย่อเกี่ยวกับจำนวนหยดและหยดรวมกัน