พวกเขาสามารถถูกแขวนไว้เหนือสิ่งอื่นใดสร้างตะกร้าหลายชั้นที่อนุญาตให้มีพื้นที่ในการอบแห้งจำนวนมากในพื้นที่ขนาดเล็ก และแน่นอนคุณสามารถทำให้สมุนไพรแห้งในเครื่องขจัดน้ำออก แต่อย่าลืมตั้งอุณหภูมิต่ำ (90 ‘ถึง 110’ F) ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีใดเมื่อสมุนไพรแห้งเก็บไว้ในขวดแก้วที่มีฝาปิดแน่นในพื้นที่เย็นป้องกันจากแสงโดยตรง หากเก็บไว้อย่างถูกต้องสมุนไพรแห้งจะยังคงรักษาคุณภาพของยาไว้อย่างน้อยหนึ่งปีและบางครั้งก็นานกว่ามาก คุณสามารถบอกได้ว่าสมุนไพรยังคงทำงานได้ตามสีกลิ่นและประสิทธิภาพหรือไม่ มันควรมีลักษณะกลิ่นและทำงานเหมือนเดิมในวันที่การอบแห้งเสร็จสิ้น