พิจารณาการมีส่วนร่วมในงานของ United Plant Savers ซึ่งเป็นกลุ่มที่อุทิศตนเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาสมุนไพรพื้นบ้าน (ดูแหล่งข้อมูล) มีหนังสือที่ยอดเยี่ยมมากมายเกี่ยวกับการระบุพืชป่า แต่วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ “เพื่อนบ้านป่า” ของคุณคือการเดินเล่นพืชที่มีผู้เชี่ยวชาญประจำท้องถิ่น ช่วงบ่ายใช้เวลา “เดินสมุนไพร” เป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานและเป็นสิ่งที่มักจะทำให้ติดได้!