เมื่อบุคคลประสบ “ผลข้างเคียง” จากสมุนไพรโดยเฉพาะพวกเขามักจะเป็นระยะสั้นและเป็นนิสัย: ดวงตาคันคันเจ็บคอผื่นผิวหนังหรือคลื่นไส้และปวดท้อง อาการเหล่านี้จะหายไปหลังจากหยุดใช้สมุนไพรที่ทำผิดกฎหมายและไม่ติดทนนาน เนื่องจากเรากำลังทำงานกับสมุนไพรปลอดสารพิษที่มีผลข้างเคียงน้อยหรือไม่มีเลยเราจึงไม่จำเป็นต้องระวังปริมาณที่แน่นอน ปัญหาโดยทั่วไปแล้วการใช้สมุนไพรไม่เพียงพอที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการทานมากเกินไป