Tammi Hartung เขียนไว้ในหนังสือสมุนไพรพื้นบ้านของเธอ “พืชใช้สารอาหารในดินเพื่อให้มีชีวิตชีวาและมีสุขภาพดีและการผลิตดินที่มีความสำคัญเป็นก้าวแรกที่สำคัญสู่สวนสมุนไพรที่งดงามและมีประโยชน์” หนังสือของแทมมี่มีบทที่ยอดเยี่ยมที่อุทิศให้กับการสร้างดินที่ยิ่งใหญ่และมันก็คุ้มค่าที่จะอ่าน