เธอยังใช้การอาบน้ำด้วยน้ำเย็นรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดในอ่างอาบน้ำ จนกระทั่งในช่วงปลายยุค 80 เธอว่ายน้ำทุกวันบ่อยครั้งในมหาสมุทรและแม่น้ำที่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ธรรมชาติรอบตัวเธอ การแช่ทุกวันในน่านน้ำแห่งชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของความลับของเธอสำหรับความเป็นอยู่และการฟื้นฟู? ต่อไปนี้เป็นทักษะหรือเครื่องมือง่ายๆที่ช่วยเพิ่มหรือปรับปรุงวิธีการทำงานของสมุนไพร ฉันไม่เชื่อว่าวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์แผนปัจจุบันให้อะไรที่ค่อนข้างเป็นประโยชน์หรือมีประสิทธิภาพเหมือนกับเทคนิคการถ่ายรูปเพื่อการดูแลสุขภาพที่บ้าน