มันถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับปัญหาสุขภาพที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างมากมายซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน: สถานการณ์การปฐมพยาบาลอย่างง่ายการกระแทกและฟกช้ำของชีวิตปวดศีรษะหวัดและไข้และไข้หวัดและไอและปวดเมื่อยและปวดเรื้อรัง แต่ที่สำคัญกว่าความเจ็บป่วย “บ่ม” พืชมีบทบาทสำคัญในการป้องกันพวกเขา อุดมไปด้วยสารอาหารสมุนไพรเป็นยาป้องกันสูงสุดเสริมความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วย พวกเขาทำเช่นนี้ได้อย่างไร