และในขณะที่มีพืชพิษที่สามารถ “ผลข้างเคียง” หรือการกระทำที่น่ารังเกียจสมุนไพรเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ถูกกฎหมายสำหรับการใช้และแน่นอนไม่ได้ใช้ในยาสมุนไพรครอบครัว ในหนังสือเล่มนี้คุณจะพบว่าไม่มีสมุนไพรใดที่มีศักยภาพในการเป็นพิษ แต่เป็นสมุนไพรที่น่าพึงพอใจที่มีประวัติการใช้มายาวนานในฐานะอาหารและยาที่มีผลข้างเคียงน้อยหรือไม่มีเลย