ไม่มีอะไรจะดีไปกว่ารสชาติของสมุนไพรสด แต่สมุนไพรแห้งที่มีคุณภาพสูงจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสมุนไพรสดในชาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่น ๆ ความสำคัญที่นี่มีคุณภาพสูง หากสมุนไพรถูกเลือกให้อบแห้งอย่างรวดเร็วและที่อุณหภูมิที่เหมาะสมจากนั้นบรรจุและเก็บรักษาอย่างถูกต้องความสมบูรณ์ของพืชสดจะถูกเก็บรักษาไว้ สิ่งที่หายไปคือปริมาณน้ำ ในขณะที่นักสมุนไพรมักเน้นการใช้สมุนไพรสดเมื่อมีอยู่ เวลาที่สมุนไพรแห้งดีกว่า ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณทำเกลือและน้ำมันคุณควรใช้สมุนไพรแห้งเพราะปริมาณน้ำในพืชสดอาจทำให้น้ำมันเสียได้