ฉันเป็นผู้รักษาของฉันเอง ฉันมีเสียงที่เปล่งประกายอยู่ข้างในนั่น ฉันสามารถตัดสินใจด้วยตัวเอง ฉันสามารถพึ่งพาผู้อื่นได้ตามต้องการ แต่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฉัน ร่างกายของฉันสุขภาพของฉันความสมดุลของฉันและความรับผิดชอบของฉันในการตัดสินใจที่ถูกต้องสำหรับตัวเอง ทางเลือกที่ถูกต้องรวมถึงการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่มีความสามารถเมื่อจำเป็นอนุญาตให้เพื่อนและครอบครัวช่วยได้ตามต้องการและเหนือสิ่งอื่นใดเป็นจริงสำหรับความเชื่อของฉันด้วยปัญญาและความเต็มใจที่จะเปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการรักษา