เราเป็นครอบครัวฟาร์มที่เติบโตขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง มีความยืดหยุ่นทนทานและมีประโยชน์เราถูกสอนให้ใช้สิ่งที่มีประโยชน์และราคาไม่แพง การเยียวยาสมุนไพรเป็นหนึ่งในสิ่งเหล่านั้น คุณยายของฉันเก็บอาวุธสมุนไพรที่มีประโยชน์ซึ่งเธอได้เรียนรู้มาตลอดชีวิตที่ยาวนานและยากลำบาก เธอเป็นผู้รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของอาร์เมเนียแห่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและเธอบอกกับหลานว่ามีความรู้เรื่องพืชและศรัทธาของเธอในพระเจ้าที่ช่วยชีวิตเธอไว้