การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่คุกคามถึงชีวิตควรได้รับการดูแลภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หลักปฏิบัติที่ดีที่ควรปฏิบัติตามคือการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยใด ๆ ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยสมุนไพรและการดูแลสุขภาพที่บ้านในเวลาที่เหมาะสมควรได้รับการประเมินโดยผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ หากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแย่ลงไม่ดีขึ้นให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ หากคุณรู้สึกไม่สบายใจที่จะใช้สมุนไพรเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยโดยเฉพาะให้ขอความช่วยเหลือ