The Skinny on Dosage huc99 และระยะเวลาของการรักษาด้วยสมุนไพร

สิ่งที่ต้องการ: คุณจะต้องใช้สำลีก้อนใหญ่สองก้อนและทั้งชาร้อน (เก็บไว้ตลอด) และน้ำเย็น (เก็บไว้เย็นด้วยก้อนน้ำแข็ง) วิธีใช้: ประคบร้อนจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที ถัดไปใช้ประคบเย็นและทิ้งไว้ประมาณ 2 ถึง 3 นาที ทำซ้ำสลับร้อนและเย็นอย่างน้อย 20 นาที ฉันใช้กระบวนการนี้เป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อช่วยให้ผู้คน Read More