ความผันผวนของอุณหภูมิทำให้เส้นเลือดฝอยขยายตัวและหดตัว

(สำหรับการประคบร้อนคุณสามารถวางขวดน้ำร้อนหรือแผ่นความร้อนไว้เหนือลูกประคบเพื่อให้มันร้อนและช่วยให้ความร้อนซึมผ่านเนื้อเยื่อ) ให้ประคบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นานถึง 45 นาทีจุ่มผ้า กลับเข้าชาตามต้องการ ทำซ้ำวันละหลายครั้งเป็นเวลาหลายวัน fomentation มันทำอะไร: การปลุกระดมเป็นแอปพลิเคชั่นภายน Read More