เธอพึ่งสูตรที่ง่ายที่สุดในโลก

หนึ่งในครูที่เก่าแก่ที่สุดของฉันคือ Juliette de Bairacli Levy ซึ่งเป็นนักสมุนไพร เธอมีอายุเกือบ 100 ปีและมีผลกระทบต่อสมุนไพรอเมริกันสมัยใหม่มากกว่าคนอื่น ๆ ความสำเร็จของ Juliette นั้นอยู่ในความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ความเห็นอกเห็นใจของเธอ เธอพึ่งพาสูตรอาหารที่ง่ายที่สุดในโลกและใช้พืชที่เธอพบว่ากำลัง Read More