HUC99ใส่สมุนไพรลงในผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่

ใส่สมุนไพรลงในผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ถุงน่องไนลอนที่สะอาดหรือที่กรองแล้วผูกเข้ากับก๊อกน้ำของอ่างโดยตรง เปิดน้ำที่อุณหภูมิที่ร้อนที่สุดแล้วปล่อยให้น้ำไหลผ่านถุงสมุนไพรอย่างแรงจนกว่าอ่างจะเต็มครึ่ง ปรับอุณหภูมิของน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อบอุ่นถึงร้อนกำลังผ่อนคลายความเย็นกำลังกระตุ้นและอุ่นเป็นกลาง เสร็ Read More