HUC99โหระพาทำหน้าที่หลักในระบบย่อยอาหารและประสาท

ในการเก็บเกี่ยวให้เลือกใบไม้เมื่อโตเต็มที่ตลอดทั้งฤดูกาล พืชหกถึงแปดควรให้ใบโหระพาสดตลอดฤดูและเพียงพอสำหรับเพสโต้และเถาวัลย์สำหรับฤดูหนาวเช่นกัน ใบโหระพาทำหน้าที่หลักในระบบย่อยอาหารและระบบประสาทบรรเทาอาการปวดแก๊สและกระเพาะอาหารและป้องกันหรือบรรเทาอาการคลื่นไส้และอาเจียน มันเป็นยาระงับประสาทอย่างอ่อน Read More