โดยทั่วไปแล้วนักสมุนไพรจะเน้นการใช้สมุนไพรสดเมื่อมี

ไม่มีอะไรจะดีไปกว่ารสชาติของสมุนไพรสด แต่สมุนไพรแห้งที่มีคุณภาพสูงจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสมุนไพรสดในชาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่น ๆ ความสำคัญที่นี่มีคุณภาพสูง หากสมุนไพรถูกเลือกให้อบแห้งอย่างรวดเร็วและที่อุณหภูมิที่เหมาะสมจากนั้นบรรจุและเก็บรักษาอย่างถูกต้องความสมบูรณ์ของพืชสดจะถูกเก็บรักษาไว้ สิ่งท Read More