การเยียวยาสมุนไพรเป็นหนึ่งในสิ่งเหล่านั้น

เราเป็นครอบครัวฟาร์มที่เติบโตขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง มีความยืดหยุ่นทนทานและมีประโยชน์เราถูกสอนให้ใช้สิ่งที่มีประโยชน์และราคาไม่แพง การเยียวยาสมุนไพรเป็นหนึ่งในสิ่งเหล่านั้น คุณยายของฉันเก็บอาวุธสมุนไพรที่มีประโยชน์ซึ่งเธอได้เรียนรู้มาตลอดชีวิตที่ยาวนานและยากลำบาก เธอเป็นผู้รอดชีวิตจากการฆ่าล้ Read More